+359 52 681 180 office@chs-container.bg

Инспекция на контейнери

В нашето дружество работят специалисти с над 25 години технически опит в контейнерният ремонт и логистиката на контейнерното оборудване. Това позволява да предлагаме на нашите клиенти и партньори професионална инспекция на контейнери. Тя обхваща: оценка на техническото състояние и препоръки за ремонт, проверка верността и съответствието на ремонтна оценка издадена от контейнерно депо на зададени стандарти, проверка съответствието на контейнер на международните изисквания (Конвенцията за безопасни контейнери и Митническата конвенция за контейнерите). Издаване сертификат по Конвенцията за безопасни контейнери.


Разгледай нашите Продукти

Напред

Свържи се с нас за Консултация

Напред